26

   help
Home > Uitgeverij Rozekruis Pers

UITGEVERIJ ROZEKRUIS PERS

Stichting Rozekruis Pers is de uitgeverij en drukkerij van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Zij heeft in de afgelopen decennia een fonds opgebouwd dat uitgaat van het gnostisch-hermetische gedachtegoed, zoals de auteurs J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri dat vooral in de tweede helft van de 20e eeuw op basis van hun levenspraktijk hebben verwoord.

Haar doelstelling is, om door middel van een veertigtal geschriften van beide auteurs, aangevuld met oude en nieuwe werken van aan-sprekende schrijvers (o.a. Jacob Boehme, Peter Huijs, Benita Kleiberg, Jacob Slavenburg, Gilles Quispel, Mani, Hermes Tresmegistus en Lao Tse), de bloem van de gnostische wereldliteratuur uit verleden en heden (opnieuw) in de belangstelling te plaatsen.
Zij ziet het als haar opgave om de gnostische levensvisie voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Daartoe geeft zij ook tweemaandelijks het tijdschrift LOGON uit, waarin een op
de gnosis geïnspireerde zienswijze en actuele levens-praktijk wordt beschreven aan
de hand van voorbeelden uit literatuur, wetenschap en kunst. Ook geeft zij speciaal
op de jeugd gerichte literatuur uit.

De uitgaven worden verzorgd in ruim 20 talen. Voor de uitgeverijen 'In de Pelikaan',
'De Morgenster' en 'Stichting Zeven' verzorgt Rozekruis Pers de exclusieve distributie.

Rozekruis Pers verkoopt haar uitgaven plus een uitgebreide selectie verwante literatuur in haar eigen Pentagram boekwinkel, op haar eigen Rozekruis Pers website en via de reguliere boekhandel.

Uitgeverij Rozekruis Pers

Product toegevoegd in winkelwagen

×