0

   help
Home > Uitgeverij Rozekruis Pers

UITGEVERIJ ROZEKRUIS PERS

Recent Verschenen

Vuurgloed der vernieuwing Vuurgloed der vernieuwing
Auteur: Anne Stock

Vuurgloed der Vernieuwing Wat een zegen is het om op hoge leeftijd, als het lichaam niet veel meer kan, als zielemens nog zoveel te kunnen betekenen. Deze vijfde bundel van Anne Stock (bijna 88) getuigt daarvan. Het zijn notities van (veelal nachtelijke) ingevingen, die lezers van elke leeftijd tot inzichten kunnen...
Lees meer...

Theoscopia Theoscopia
Auteur: Boehme, Jacob

THEOSCOPIA De uiterst kostbare poort van het zien van God Jacob BŲhme vertaald door Boudewijn Koole  

Jacob BŲhme schreef het traktaat Theoscopia als een van zijn laatste pennevruchten: met de nieuwe vertaling van de Aurora die vorig jaar bij Rozekruis Pers verscheen, vormt deze uitgave...
Lees meer...

Zonder mij Zonder mij
Auteur: Olette Luitwieler

ZONDER MIJ klik hier voor film van Olette Luitwieler 

Dit boek is niet door mij geschreven. Het is door mij heen gekomen, blijkbaar stond ik ervoor open. Ik heb er niet om gevraagd, ik heb het zomaar...
Lees meer...

Weg in Tao Weg in Tao
Auteur: Nooyen, Elly

WEG IN TAO De kunst van innerlijke alchemie Elly Nooyen  

De wijze is stil. Niet omdat iemand zegt dat stilzijn goed is, maar omdat geen van de tienduizend dingen zijn hart in beroering kan brengen. Daarom is hij stil.  

Gezien door de ogen van een denkbeeldige...
Lees meer...

Tao, Universeel bewustzijn Tao, Universeel bewustzijn
Auteur: C. van Dijk

Tao, Universeel bewustzijn - Teh, Universeele bewustwording C. van Dijk Vertaling Tao Teh King E.J. Welz  

Een eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees vertaald door E.J. Welz en de al even eigenzinnige berijming daarvan door C. van Dijk zijn in deze uitgave...
Lees meer...

MysteriŽn en fakkeldragers vh Rozenkruis MysteriŽn en fakkeldragers vh Rozenkruis
Auteur: Boer, de A.

De reis naar binnen Ė van inzicht naar gnosis Het werk naar buiten Ė van dienstbaarheid naar vervulling Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke...
Lees meer...

Leer Jacob BŲhme kennen Leer Jacob BŲhme kennen
Auteur: Diverse auteurs

Bevat voordrachten van onder andere Luc Panhuysen, Peter Huijs, Govert Bonnie Snoek, Ben Huisman, Peter Teunis, Hannie te Grotenhuis. Onze ogen weerspiegelen wat zij waarnemen naar binnen, en daar vormt zich ons bewustzijn. Daar rijzen de beelden in ons op en bouwen een werkelijkheid, een wereld, waarbinnen wij ons bewegen waarbinnen wij...
Lees meer...

Paradijsvogel en andere mytische dieren Paradijsvogel en andere mytische dieren
Auteur: Hettema-Pieterse, Ankie

Prachtig geÔllustreerd hardcover-boek. Elk mysteriedier is voorzien van een abstracte aquarel en kleine pentekening. 22 mysteriedieren zijn op een poŽtische manier beschreven. Onderverdeeld in 2 keer 3 thema's: woord, verbinding, licht / bewustzijn, leven, eeuwigheid. Het is aan ons om de rijkdom en diepzinnigheid van het verleden aan...
Lees meer...

Leonardo, geniale alleskunner, symp 44 Leonardo, geniale alleskunner, symp 44
Auteur: diverse auteurs

leonardo geniale alleskunner hartstochtelijk op zoek naar de lente van de geest 

Leonardo da Vinci, een verbazingwekkende uomo universale, had nooit enige opleiding genoten, maar onderzocht en ontdekte alles zelf. Zijn genialiteit blijkt uit ongekende hoeveelheid ervaringen en experimenten die hij uitvoerde, en ieder kunstwerk is een...
Lees meer...

Morgenrood in opgang (Aurora) Morgenrood in opgang (Aurora)
Auteur: Boehme, Jacob

'Iedere mens is vrij; hij is als een eigen God; hij kan zich in dit leven in toorn of in licht veranderen. Waarmee iemand zich kleedt, laat zien wie hij is. U kunt niet zeggen dat u niet in God leeft en bestaat, of dat God iets vreemds, onbekends is, wat u niet kunt bereiken. Waar u nu bent, daar is de poort naar God.' In Morgenrood in opgang...
Lees meer...

Handschriften en vrienden van Jacob Boeh Handschriften en vrienden van Jacob Boeh
Auteur: Bonnie, Snoek

Op 26 oktober 2007 vierde de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam haar vijftigjarige bestaan met een jubileumtentoonstelling: Jacob BŲhmes weg in de wereld waarbij een begeleidende essaybundel Jacob BŲhmes Weg in die Welt werd gepresenteerd. Tijdens het begeleidende symposium spraken GŁnther Bonheim en Matthias Wenzel,...
Lees meer...

MysteriŽn en lofzangen van God, kosmos MysteriŽn en lofzangen van God, kosmos
Auteur: Boer, de A.

Spirituele teksten bibliotheek 6 - Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dergelijke vragen staan...
Lees meer...

Coornhert, licht in Europa Coornhert, licht in Europa
Auteur: Burger, Jan Peter

Coornhert, herdruk / herziene en vermeerderde uitgave ISBN: 9789067324533. 

In dit boek onderneemt Jan Peter Burger een even dappere als gewaagde poging om ons denken over de zeventiende eeuw te herzien. Hij stelt D.V. Coornhert centraal aan de basis van de culturele revolutie die tussen 1585 en 1625 vanuit Amsterdam plaatsvond....
Lees meer...

Mysterien van geboorte leven en dood Mysterien van geboorte leven en dood
Auteur: Boer, de A.

Spirituele levenskunst vanuit innerlijke kennis, liefde en daadkracht 

Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? Verdwijnt dat ook? Of neemt dat dan juist toe? Zou ik naar de hemel gaan of komt iets van mij misschien weer terug op aarde in een...
Lees meer...

MysteriŽn van Tao en de Daodejing MysteriŽn van Tao en de Daodejing
Auteur: Nooyen, Elly

MysteriŽn van Tao en de Daodejing / Spirituele teksten bibliotheek deel 4 

Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Verdiep je in thema's...
Lees meer...

Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met bee Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met bee
Auteur: Diverse Auteurs

Deze symposionbundel is een handreiking om zelf op onderzoek uit te gaan in het immense symbolische landschap en wereldbeeld van de vijftiende eeuw, zoals dat door Jeroen Bosch is vastgelegd. 

In het symposion 'Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden' presenteert Stichting Rozenkruis een nieuwe kijk op de interpretatie van...
Lees meer...

Boeken met korting

Visioenen, mysteriŽn en ritualenVisioenen, mysteriŽn en ritualen
€ 24,50 € 14,50
Auteur: Mead, Georg

GEORGE MEAD en zijn visie op de wonderbaarlijke teksten van Arideus, Mithras en de Chaldeeuwse mysteriŽn  

In het AlexandriŽ van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiŽrs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de...
Lees meer...

Paracelsus bloemlezingParacelsus bloemlezing
€ 19,50 € 11,50
Auteur: Bielau, K. (red.)

Paracelsus, grondlegger van de homeopathie, was behalve arts ook filosoof. Europa werd in de 16e eeuw opgeschriktdoor deze titaan; door zijn compromisloze levenshouding,door zijn streven naar waarheid, zijn vernieuwende medische inzichten en zijn houding als ďvrijeĒ, die niets anders nodig had ďdan wat in het innerlijk isĒ. Als het erop aankwam...
Lees meer...

De Chinese GnosisDe Chinese Gnosis
€ 29,50 € 17,50
Auteur: Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Een verhelderend commentaar op de Tao Teh King van Lao Tse, waarin overtuigend wordt aangetoond dat de gnostieke boodschap Ťn universeel Ťn van alle tijden is Ė en waarin de nog steeds aanwezige mogelijkheid tot de bevrijding van de mensheid uit haar staat van gevallenheid wordt aangegeven. Bij de talloze vertalingen en commentaren die op de...
Lees meer...

Paracelsus, CrystalserieParacelsus, Crystalserie
€ 7,50 € 4,50
Auteur: diverse auteurs

De bij vlagen ongekend moderne inzichten van Paracelsus wijzen altijd terug naar een Christus-beleven, zowel in lichaam, ziel als essentie. Citaat: "ook de geneeskunst is vol geheimen en zij moet, net als de woorden van de Christus, doorgrond worden. Deze beide dienen niet van elkaar gescheiden te worden. Want het lichaam is de woonplaats van...
Lees meer...

Rozenkruisers toen en nuRozenkruisers toen en nu
€ 10,50 € 6,50
Auteur: Dietzfelbinger, K.

Hierin wordt o.a. verklaard waar het begrip Rozenkruis voor staat. De 17de eeuwse broederschap wordt in haar tijd gesitueerd en rozenkruisersbegrippen krijgen uitgebreid aandacht. Tevens komen sleutelfiguren binnen zowel de klassieke (Johann Valentin Andreae) als de actuele beweging (Jan van Rijckenborgh) voor het voetlicht. Velen weten wel dat...
Lees meer...

Gnosis als innerlijke religieGnosis als innerlijke religie
€ 10,50 € 6,50
Auteur: Dietzfelbinger, K.

Iedere religie, ook het christendom, is in zijn oorspronkelijke vorm een innerlijke religie, want er is maar ťťn waarheid, ťťn gnosis. In dertien hoofdstukken worden verschillende aspecten van het oeroude en nu weer alom levende begrip gnosis belicht. Gnosis als Godskennis, als liefde-wijsheid, als diepgaand inzicht in de ware bestemming van de...
Lees meer...

De magische krachten van de natuurDe magische krachten van de natuur
€ 14,00 € 8,50
Auteur: Eckartshausen, Karl von

ďIn ons innerlijk liggen alle krachten, want daar is God in zijn drievoudigheid. Ontwikkelt zich deze drievoudigheid in ons hart, dan ontwikkelt zich met haar: macht, wijsheid, liefde. Wij kunnen niet anders meer willen dan wat goed, waar en schoon is. Aan deze wil moet alles gehoorzamen: het is Gods wilĒ. Ziehier de kwintessens van dit boek....
Lees meer...

De wolk boven het HeiligdomDe wolk boven het Heiligdom
€ 13,00 € 7,50
Auteur: Eckartshausen, K. von

Hoe kwam de mensheid tot haar huidige staat? En hoe kan zij eraan ontkomen? In zes brieven wordt de diagnose gesteld en de therapie gegeven: ďDe mens van voor de val was de levende tempel Gods, en op het ogenblik dat deze tempel verstoord werd, was door de wijsheid Gods het plan tot wederopbouw [Ö] reeds ontworpen en vingen de geheimenissen aan...
Lees meer...

Engel van het westelijk vensterEngel van het westelijk venster
€ 19,95 € 11,50
Auteur: Meyrink, G.

De laatste nazaat van John Dee, beroemd alchemist ten tijde van Elisabeth I, krijgt diens dagboek in zijn bezit, waarin Dee's levenslange worsteling om tot de waarheid te komen, wordt beschreven. Al lezende beleeft de erfgenaam die strijd opnieuw, maar nu gloort aan het einde de bekroning ervan, namelijk de bewuste binding met de straling van...
Lees meer...

Product toegevoegd in winkelwagen

×