26

   help
Home > Uitgeverij Rozekruis Pers > Eigen Uitgave

Catharose de Petri

Catharose de Petri

Catharose de Petri (1902 - 1990) Dienares van de Gnosis, maar ook praktische raadgeefster voor de zoeker. Zo er één uitspraak van Catharose de Petri kenmerkend was voor haar dagelijkse levenspraktijk en haar werk in dienst van de Geesteschool van het Gouden Rozekruis, dan was het wel het devies: ‘Zelfvergeten dienstig zijn voor anderen is de veiligste en meest blijde weg tot God’. Maar dit devies gold niet alleen haar eigen leven. Zij gaf het ook herhaaldelijk als advies aan de aan haar toevertrouwde leerlingen. Catharose de Petri werd in 1902 in Rotterdam geboren, als H... Huyser. Over haar eerste levensjaren is weing bekend. Ten dele ook omdat zij zelf daar weinig over vertelde en uiterst bescheiden was. Wel weten we dat zij zich al op zeer jonge leeftijd bewust was van haar spirituele opdracht in dit leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij zich in 1930, op 28-jarige leeftijd, volledig in gaat zetten voor die levensopdracht door zich te voegen bij de heer J. van Rijckenborgh als zijn belangrijkste geestelijke medewerkster. Ook voor haar was het immers duidelijk dat de toenmalige christelijke kerken geen waarlijke religieuze vernieuwing bod Meer...


Boeken van Catharose de Petri

Het zegel der vernieuwing

Product toegevoegd in winkelwagen

×