68

   help
Tentoonstelling Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing - 4 september 2022 - Lees meer...
Home > Uitgeverij Rozekruis Pers > Eigen Uitgave

Elly Nooyen

Elly Nooyen

Naast haar jarenlange studies van het taoïsme bestudeerde Elly Nooyen onder leiding van sinoloog en filosoof dr. René Ransdorp gedurende zes jaar de Daodejing vanuit het klassiek Chinees. Zij schrijft vanuit de idee dat er momenteel in het westerse denken een belangrijke kanteling gaande is: het geloof in de ratio en het dualistisch denken beginnen plaats te maken voor het besef dat alle energie in het universum één oorsprong heeft. Deze is non-duaal, maar drukt zich in ons universum uit in twee polariteiten. De kunst is om deze twee weer tot één te brengen. In een tijd van mondialisering daagt het besef dat noch de zinzichten van het Oosten, noch die van het Westen alleenzaligmakend zijn. Beide bezitten hun eigen waarden en mogelijkheden, maar ook hun eigen beperkingen. Wie daar op een open manier naar kijkt herkent ze als evenzovele stromen die vanuit eenzelfde bron ontspringen. In haar boeken probeert zij een verbinding te leggen tussen Oost en West. Daarbij staat centraal dat het niet alleen belangrijk is om inzichten te verkrijgen, maar net zo goed om te onderzoeken op welke manier die in praktijk gebracht kunnen worden. Ook denken en doen kunnen Meer...


Boeken van Elly Nooyen

Weg in TaoMysteriën van Tao en de DaodejingHart voor TaoHart voor Tao | e-bookMysteriën van Tao en Daodejing | e-book

Product toegevoegd in winkelwagen

×