26

   help
Home > Uitgeverij Rozekruis Pers > Eigen Uitgave

Pleun van der Kooij

Pleun van der Kooij

Pleun van der Kooij (1914-1997) Deze autodidact (van het zuiverste water) heeft een zeer grote rol gespeeld, tezamen met zijn vriend A. Stratman, in het tot stand komen van een volledig geautoriseerde uitgave van de standaardwerken (ca. 40 stuks) van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Deze beide leidslieden van het moderne Rozenkruis spraken en publiceerden over vele aanzichten van de christelijke gnosis. Pleun van der Kooij was een zeer veelzijdig man met grote kennis van zaken welke ongecompliceerd tot ontwikkeling en ontplooiing was gekomen door zijn diepgaande interesse in de mens en de natuur. Terreinen waarop hij zich begaf waren legio maar zijn bijzondere belangstelling gold de Nederlandse literatuur, de moderne talen inclusief het Russisch, filatelie en godsdienstwetenschappen waarbij op het gebied van de moderne en in het bijzonder de klassieke Rozenkruisers zijn kennis uitzonderlijk kan worden genoemd. Zijn opvallendste karaktereigenschap om altijd te speuren naar de bronnen van herkomst (ad Fontes – terug naar de bron) heeft hem daarbij flink geholpen. Een bekroning op het gebied van de klassieke Rozenkruisers Manifesten vormde Meer...


Boeken van Pleun van der Kooij

Fama Fraternitatis NederlandsFama Fraternitatis

Product toegevoegd in winkelwagen

×